Spring til indhold

Få det fulde overblik
over persondata
i din organisation

Datascanneren DETECTIA giver dig overblik over, hvilke sensitive data, der ikke lever op til din organisations retningslinjer om datahåndtering.

Kender du også det… ?

Du har sagsmapper liggende i SharePoint. Du har medarbejderinformationer på fildrevet – og indscannede dokumenter i indbakken.

Personfølsomme oplysninger kan ligge mange steder. Derfor er det også komplekst at holde styr på, om data altid håndteres og slettes i overensstemmelse med interne regler og lovkrav.

Vi ved, hvad du kan gøre for at få håndteringen af persondata til at foregå enkelt og sikkert i hverdagen.

DETECTIA.
Kort fortalt

Datascanneren, DETECTIA, scanner løbende din organisations datamængder og synliggør for dig, om du har forældet persondata liggende. Dine data scannes op imod din forretnings regelsæt, og de data der falder uden for regelsættet, kommer til syne i DETECTIAs dashboard.

I dashboardet kan du nemt håndtere og afslutte de fundne filer, f.eks. ved at slette eller arkivere dem.

Automatisér de
manuelle processer

DETECTIA kan gennemgå store mængder data effektivt og præcist – uden det kræver en masse medarbejderressourcer af dig. Som en arkæolog graver DETECTIA i de mørkeste ender og kanter af dine datakilder for at få overset og glemt data frem i lyset. Skulle opgaven udføres manuelt, ville den være ekstremt tidskrævende. Det ville også være tæt på umuligt at opnå samme omhyggelighed og systematik som i DETECTIAs scanningsteknologi

DETECTIA Suite

Seks features, der gør det langt nemmere at arbejde med
persondata i en travl hverdag.

Scan alle dine filer, mapper, billeder og øvrige data
Hold dig ajour med dine fremskridt
Find de data, der falder uden for dit regelsæt
Øg kontrollen med de klassificerede filer
Ryd ud i de forældede og irrelevante filer
Klassificér de følsomme data

Se og håndtér filer i DETECTIAs dashboard

Værdifuld viden

Via det brugervenlige dashboard kan du se en total liste med de filer, du bør gennemgå.

Håndtér filerne

De filer, der er forældede eller ikke længere har relevans, kan afhjælpes ved f.eks. sletning eller arkivering.

Indstil standarder

Hvor længe må persondata ligge urørt hos jer? DETECTIA scanner dataene op imod din organisations retningslinjer.

Skift ejerskab på en fil

Hvis du får brug for at skifte ejerskab på dine handlingskrævende filer, kan det gøres direkte i dashboardet.

Så nemt er det at få
renset ud i gamle data

Fremgangsmåde

Tag stilling til, hvilke datakilder, du ønsker at få indsigt i. Det kan f.eks. være filplaceringer, e-mails, Teams eller SharePoint. DETECTIA scanner nu systematisk din organisations filer, mapper, billeder, dokumenter og øvrige data.

I DETECTIA opsætter en organisation sine egne standarder for, hvordan data bør håndteres lige præcis hos dem. Opsætningen virker på tværs af dataplaceringer og giver en ensartet og transparent måde at håndtere data på i hele organisationen.

På baggrund af de regler og forretningsprincipper, som DETECTIA sættes op til i din organisation, genereres en liste. Listen indeholder alle de data, der falder uden for det definerede regelsæt.

Når DETECTIA har gjort sit arbejde, kan hver bruger se egne filer, der kræver handling. Så er det op til vedkommende at tage stilling til, hvordan de handlingskrævende data skal håndteres.

Kombiner DETECTIA
med Microsoft Purview

Du kan anvende DETECTIA som stand-alone-løsning, eller vælge at kombinere DETECTIA med Microsoft 365. Hvis du vælger at kombinere, får du endnu flere værktøjer til at styre dataadfærd, f.eks. til deling af data. Kontakt os for at høre nærmere, så vi kan tage udgangspunkt i, hvad din organisation har af setup i forvejen.

Kvalitetstest dine arbejdsgange

Brug DETECTIA som et led i din compliancestrategi. Ud fra statusrapporterne kan du evaluere, om nogle af dine interne arbejdsgange bør optimeres, så følsom data ikke ligger glemt hen.

Få overblik over mange års data

Via det brugervenlige dashboard kan du se en total liste med de filer, der bør gennemgås – hvis du har nogen. Ved løbende at monitorere og håndtere dine data er du bedre klædt på til et besøg fra Datatilsynet.

Gør data til et forretningsansvar

DETECTIA gør opgaven med at ajourføre data og efterleve GDPR til et forretningsansvar, som alle brugere kan tage del i. Skulle der falde data ned imellem to stole, vil DETECTIA hurtigt opdage det.

Må vi uddybe DETECTIA over en kop kaffe?

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til DETECTIA. Vi deler gerne ud af vores viden, så vi kan vejlede din organisation bedst muligt.